Certyfikaty

Posiadamy niezbędne zezwolenia, certyfikaty i aktualne szkolenia.
Zatrudniamy doświadczonych elektromonterów oraz wykwalifikowaną kadrę inżynierską, posiadającą wszelkie uprawnienia do projektowania i nadzorowania robót branży elektroenergetycznej.